Chính sách quy định chung khác

Được lập bởi:

IPSEN CONSUMER HEALTHCARE (sau đây gọi là “IPSEN CHC”)

 • Công ty cổ phần giản đơn với vốn điều lệ là 5.134.072 Euro
 • 65, quai Georges Gorse – 92100 Boulogne Billancourt – Pháp
 • Điện thoại: +33 (0)1 58 33 60 62
 • 479 322 356 RCS Nanterre – SIRET (Số đăng ký công ty tại Pháp) 479 322 356 00029 – Mã APE (Mã hoạt động chính tại Pháp) 4646Z – VAT FR 86 479 322 356

Giám Đốc:

 • Ông François Garnier

Đơn vị lưu trữ thông tin trang web:

 • Amazon Web Services, Inc.
 • P.O. Box 81226
 • Seattle, WA 98108-1226

Vui lòng đọc kỹ Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng Chung này, trong đó quy định các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web của tập đoàn IPSEN (sau đây gọi là “trang Web”), mà bạn phải đồng ý khi truy cập vào trang Web của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng rời khỏi trang Web của chúng tôi.

IPSEN có quyền sửa đổi hoặc thay đổi Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng Chung cũng như thông tin có trên trang Web của IPSEN bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

Chúng tôi lưu ý rằng bạn cần thường xuyên tham khảo Điều Kiện Sử Dụng Chung này theo bản cập nhật mới nhất được cung cấp trên trang Web, để bạn có được thông tin mới nhất về các sửa đổi mà IPSEN thực hiện đối với Điều Kiện Sử Dụng Chung này.

Mục đích của trang Web

Trang Web này được tạo để cung cấp cho bạn thông tin chung về bệnh tiêu chảy cấp và các loại Smecta® (sau đây gọi là “Các Sản Phẩm” hoặc “Sản Phẩm”).

Thông tin có trên trang Web này là dành cho tất cả các đối tượng, chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không nhằm mục đích:

 • đưa ra tư vấn y tế;
 • chẩn đoán bệnh;
 • thay thế cho tư vấn, lời khuyên hoặc khuyến nghị của một chuyên gia y tế;

Nếu bạn muốn hoặc cần những dịch vụ hoặc lời khuyên như vậy, bạn nên tham khảo ý kiến của chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Bạn được khuyến khích tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn để biết thêm thông tin, yêu cầu làm rõ hoặc bất kỳ đơn thuốc nào.

Đảm bảo

Thông tin và các yếu tố có trên trang Web hoặc bất kỳ trang Web nào khác được cung cấp “nguyên trạng” mà không có bất kỳ sự đảm bảo ngụ ý hoặc rõ ràng nào. Người dùng trang Web thừa nhận rằng họ tự chịu trách nhiệm đối với chính mình khi sử dụng thông tin có trên trang Web. Do đó, IPSEN không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp dưới bất kỳ hình thức nào gây ra từ việc sử dụng toàn bộ hoặc một phần thông tin trên trang Web.

Khi truy cập vào trang Web và sử dụng nội dung có trên trang Web, người dùng phải tự chịu trách nhiệm và rủi ro.

IPSEN luôn nỗ lực để cập nhật thông tin trên trang Web này. Tuy nhiên, IPSEN hoàn toàn không chịu trách nhiệm về các khiếm khuyết về tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của thông tin và/ hoặc cho bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào đối với nội dung của trang Web.

Bạn hiểu rằng (i) về mặt kỹ thuật, trang Web không thể không có lỗi và IPSEN không thể chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi nào như vậy; (ii) lỗi có thể dẫn đến trang Web bị ngưng hoạt động tạm thời; và (iii) hoạt động của trang Web có thể bị ảnh hưởng bởi các sự kiện và/ hoặc các yếu tố nằm ngoài sự kiểm soát của IPSEN, chẳng hạn như đường truyền và liên lạc giữa bạn và IPSEN và giữa IPSEN và các mạng khác.

IPSEN và/ hoặc nhà cung cấp của mình có thể sửa đổi hoặc gián đoạn tạm thời hoặc vĩnh viễn tất cả hoặc một phần của trang Web bất cứ lúc nào để thực hiện các hoạt động bảo trì và/ hoặc thực hiện các cải tiến và/ hoặc sửa đổi trên trang Web. IPSEN không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sửa đổi, đình chỉ hoặc gián đoạn của Trang Web.

IPSEN không đảm bảo rằng Các Sản Phẩm hoặc dịch vụ IPSEN được trình bày trên trang Web này có sẵn ở quốc gia nơi người dùng Internet tại thời điểm xem Trang Web này.

IPSEN cũng không đảm bảo (i) khả năng tiếp thị của Các Sản phẩm hoặc dịch vụ này tại quốc gia này (ii) cũng như khả năng của Các Sản phẩm hoặc dịch vụ này đáp ứng một nhu cầu cụ thể, (iii) cũng như việc tuân thủ các quy định pháp lý hoặc quy định áp dụng tại các quốc gia liên quan đến tìm kiếm của người dùng Internet.

Giới hạn trách nhiệm

Bạn tuyên bố không đưa ra bất kỳ quyết định nào hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào chỉ dựa trên thông tin có trên trang Web này.

IPSEN không thể chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với:

 • bất kỳ sự thiếu chính xác hoặc thiếu sót liên quan đến thông tin có sẵn trên trang Web,
 • bất kỳ thiệt hại hoặc tổn hại nào mà bất kỳ người nào phải chịu hoặc bị cáo buộc trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc tư vấn hoặc sử dụng thông tin có trên trang Web,
 • bất kỳ thiệt hại nào do sự truy cập gian lận của bên thứ ba làm thay đổi thông tin hoặc các yếu tố có sẵn trên trang Web,
 • thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kể nguyên nhân, nguồn gốc, bản chất hoặc hậu quả (ngay cả khi IPSEN đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó), gây ra bởi hoặc do việc truy cập của bất kỳ ai vào trang Web hoặc không thể truy cập vào trang Web, sử dụng trang Web này hoặc các trang web khác được liên kết với trang Web, bao gồm mọi hư hỏng hoặc vi-rút có thể lây nhiễm cho thiết bị máy tính của người dùng hoặc bất kỳ tài sản nào khác, tín dụng được cấp cho bất kỳ thông tin nào trực tiếp hoặc gián tiếp từ trang Web, và đặc biệt là mọi tổn thất về hoạt động, tài chính hoặc thương mại hoặc mất chương trình hoặc dữ liệu trong bất kỳ hệ thống thông tin nào, ngay cả khi IPSEN đã được thông báo về khả năng có thiệt hại đó.

Sở Hữu Trí Tuệ

Trang Web, nội dung và từng yếu tố của trang Web được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ thuộc IPSEN hoặc các công ty con hoặc các bên thứ ba đã cấp phép hoặc trao quyền cho IPSEN.

Ngoài ra, tất cả các yếu tố của trang Web này, bao gồm văn bản, hình ảnh, logo, tên Sản Phẩm, nhãn hiệu và tên miền là tài sản độc quyền của IPSEN hoặc các công ty con của IPSEN hoặc được cấp phép cho IPSEN và chỉ có thể được sử dụng theo các điều kiện được quy định dưới đây.

Khi bạn chấp nhận Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng này, bạn có thể tải xuống, hiển thị hoặc in thông tin có trên trang Web này cho mục đích cá nhân, riêng tư, phi thương mại và, miễn là bạn đảm bảo rằng bạn sao chép toàn bộ hoặc một phần trên mỗi bản sao nội dung của trang Web, với thông báo bản quyền sau: “Bản quyền © 2019. [IPSEN] – Tất cả quyền được bảo vệ”. Mọi sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ yếu tố nào của trang Web và thông báo liên quan đến bản quyền, luật thương hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác đều bị cấm.

Bất kỳ việc sử dụng nào khác ngoài những điều được nêu ở trên mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của IPSEN, đều bị nghiêm cấm và cấu thành một hành vi xâm phạm và vi phạm quyền của IPSEN.

IPSEN hoặc các công ty con của mình có quyền thực hiện hành động pháp lý chống lại mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thông tin từ các bên thứ ba

Được sự đồng ý của các bên thứ ba liên quan, trang Web cũng có các thông tin từ các bên thứ ba và các liên kết đến các trang web khác mà chúng tôi có thể nghĩ là có thể được người dùng quan tâm. IPSEN cố gắng chỉ liên kết đến trang web tuân thủ pháp luật hiện hành.

Những thông tin và liên kết này được cung cấp cho bạn chỉ cho mục đích thông tin. Vì IPSEN không có quyền kiểm soát thông tin của bên thứ ba hoặc được công bố trên các trang web của bên thứ ba, nên IPSEN không bảo đảm cho thông tin của bên thứ ba đó và, các trang web của bên thứ ba nói chung và sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web này. Việc bạn truy cập các trang web này là thuộc trách nhiệm và rủi ro của riêng bạn.

IPSEN có quyền xóa bất kỳ nội dung hoặc liên kết nào mà IPSEN cho là cần phải kiểm duyệt hoặc là kết quả của kiến thức còn đang tranh cãi liên quan đến nội dung hoặc liên kết đó.

Trang Web có thể đề xuất ý kiến của các chuyên gia tư vấn trong một lĩnh vực cụ thể liên quan đến nội dung của trang Web hoặc trích từ các bài báo. Thông tin đó chỉ phản ánh ý kiến của chuyên gia tư vấn hoặc tờ báo và không nhất thiết là ý kiến của Tập Đoàn IPSEN: Tập Đoàn IPSEN không chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của thông tin và ý kiến có trong các yếu tố đó.

Trang web của bên thứ ba liên kết đến các trang web khác

Trang Web có thể có liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Các liên kết đến các trang web khác được cung cấp chỉ nhằm mục đích tạo điều kiện truy cập vào trang Web của chúng tôi. Trong mọi trường hợp và đặc biệt là do tính chất không ổn định của thông tin trên Internet, IPSEN không thể kiểm soát bản chất hoặc nội dung của các tài nguyên được cấu thành bởi các nguồn bên ngoài này và do đó không chịu trách nhiệm về việc sử dụng, không có sẵn của các trang web bên thứ ba, nội dung, quảng cáo và các yếu tố khác có sẵn trên các trang web của bên thứ ba này thông qua truy cập từ trang Web của IPSEN.

IPSEN không kiểm soát nội dung của các trang web bên thứ ba này, vốn hoàn toàn độc lập với IPSEN. Ngoài ra, sự tồn tại của một liên kết giữa trang Web và trang web của bên thứ ba không có nghĩa là IPSEN đồng ý với bất kỳ nội dung nào của trang web này cũng như việc sử dụng có thể được tạo ra từ trang web này.

Ngoài ra, bạn có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để tránh mọi sự xâm nhập của trang Web, bao gồm một hoặc một số “vi-rút” và / hoặc “ký sinh trùng” khác.

Các trang web bên ngoài có thể có liên kết đến trang Web. Liên kết như vậy không ngụ ý bất kỳ liên kết nào giữa IPSEN và trang web của bên thứ ba. Trong mọi trường hợp, IPSEN không chịu trách nhiệm về sự không có sẵn của các trang web đó và IPSEN không xem xét, kiểm soát, phê duyệt hoặc chịu trách nhiệm về nội dung, quảng cáo, sản phẩm hoặc tài liệu khác có sẵn trên hoặc thông qua các trang web đó.

Chính sách Cookie

Người dùng của trang Web được thông báo về việc sử dụng cookie.

Cookie là các tệp dữ liệu nhỏ lưu trữ thông tin về điều hướng của người dùng trên trang Web.

Chúng cho phép IPSEN cải thiện việc sử dụng trang Web. IPSEN sử dụng cookie cố định và theo phiên.

Cookie theo phiên chỉ hoạt động trong khi người dùng truy cập và bị xóa khi người dùng đóng trình duyệt.

Cookie cố định vẫn còn trên ổ cứng của người dùng khi họ rời khỏi trang Web và vẫn ở đó cho đến khi người dùng xóa chúng theo cách thủ công hoặc trình duyệt xóa bỏ chúng sau một khoảng thời gian nhất định.

Hầu hết các trình duyệt được cài đặt để chấp nhận cookie được sử dụng trên trang Web.

Tuy nhiên, người dùng có thể điều chỉnh cài đặt của mình để tắt cookie bằng cách tham khảo sự trợ giúp của phần mềm mà mình đang sử dụng. Các liên kết sau sẽ giải thích cho người dùng cách điều chỉnh cài đặt cookie trên trình duyệt của mình:

Nếu trình duyệt được cài đặt để từ chối cookie, người dùng phải tính đến việc một số yếu tố đồ họa có thể không được hiển thị chính xác hoặc chúng có thể không sử dụng được một số ứng dụng.

Trang Web chứa các cookie phân tích hiệu suất thuộc loại “Google Analytics”. Chúng được sử dụng để theo dõi hiệu suất của trang Web, ví dụ để xác định số lượt truy cập vào một trang và số lượng người dùng trên trang Web. Dịch vụ phân tích trang web có thể được thiết kế và vận hành bởi các bên thứ ba. Thông tin được cung cấp bởi cookie này được sử dụng để phân tích hành vi của người dùng và được sử dụng để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng hoặc để xác định các khu vực của trang Web có thể yêu cầu can thiệp để bảo trì. Thông tin là ẩn danh và chỉ được sử dụng cho mục đích thống kê. Việc kích hoạt cookie yêu cầu sự chấp nhận của người dùng bằng một cú nhấp chuột.

Chính sách quyền riêng tư và cookie của IPSEN có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào. Người dùng được khuyến khích tham khảo định kỳ các thông báo pháp lý để được thông báo về mọi sửa đổi có thể.

Quy định tài phán

Trang Web và nội dung của trang Web được điều chỉnh theo quy định của pháp luật Pháp và mọi tranh chấp liên quan đến trang Web sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền của Pháp.