Ha Dong

  • NHA THUOC 20 – DS CUONG CHI – 134 PHUNG HUNG, PHUO QUAN HA DONG
  • NHA THUOC 15 CHAM CHIEN – SO 126 PHUNG HUNG, P QUAN HA DONG
  • NT CONG TY TNHH DUOC PHAM QUANG TRUNG – 161 QUANG TRUNG QUAN HA DONG
  • NHA THUOC 09 KHANH HUONG – SO 144 PHUNG HUNG, P QUAN HA DONG
  • CONG TY CO PHAN SIEU THI THUOC MEGA 3 – B22TT19 KDTM VAN QUA QUAN HA DONG
  • NT HUONG GIANG – 5 NGO THI NHAM QUAN HA DONG
  • NHA THUOC PHONG THU 1 – 253 PHUNG HUNG, PHUO QUAN HA DONG
  • NHA THUOC THAI BINH – 114 NGUYEN KHUYEN, P QUAN HA DONG
  • NHA THUOC HOANG ANH – DAY TT 30, O 37 KHU QUAN HA DONG