Ngo Quyen

  • NHA THUOC THAI HANG – 118 CT5 TANG 1-A7 VA NGO QUYEN DISTRICT
  • NHA THUOC LAN HUONG-CN CTY CPDP HAI PHONG-HIEU THUOC HAI PHONG – SO 261 LACH TRAY, PH NGO QUYEN
  • NHA THUOC 40P – SO 40P AN DA, PHUONG NGO QUYEN
  • NHA THUOC HUONG LE – SO 185 DA NANG, PHUO NGO QUYEN
  • QUAY THUOC SO 265 – CN CONG TY CPDP HAI PHONG – HIEU THUOC HAI PHONG – SO 106 DOAN XA, PHUONG VAN MY NGO QUYEN